This is a Purot.net wiki
Sivukartta

Vertaisohjaajien verkoston keskusteluryhmä Facebookissa

Vertaisryhmän perustaminen

Rahoitusta ryhmälle

Mistä ryhmä voi saada rahoitusta omalle toiminnalleen? Kerro, jaa vinkkisi ja tietosi!

 • OK-opintokeskus tukee jäsenjärjestöjensä vertaisopintoryhmiä (ent. opintokerho) taloudellisesti ja pedagogisesti. Katso lisää täältä.
 • Lahjoitukset, esim syntymäpäivä muistamiset
 • Vanhojen tanssit: lipputulojen lahjoitus
 • Seurakunta:kolehti, tilat, lastenhoito
 • Hyväntekeväisyystapahtumat
 • Sponsorit
 • Pullonpalautus
 • Mukava -rahoitus

Miten ryhmään saa osallistujia?

Missä ja miten tiedotat?

Missä?

 • sähköpostia yhdistyksille
 • oppilaitosten sähköposteilla
 • tekstiviestit!
 • lehti-ilmoitukset
 • perinteinen kirje
 • kilauttamalla kaverille eli soittamalla
 • tapahtumissa, joissa kerätään osallistujia
 • nimenhuudolla (ks. lisää tästä)
 • yhdistyksen/järjestön Facebook ryhmässä tai sivulla
 • Facebook kutsulla
 • Twitterissä
 • Paikannuspalvelussa Four Square
 • oululaisille Plink
 • Järjestöjen yhteisissä verkkopalveluissa Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Espoossa:  toimeksi.fi

Sosiaalisen median toiminnoista voi kysyä lisää OK-opintokeskus Minna Pesoselta (minna.pesonen (at) ok-opintokeskus.fi).

Miten? Ja millaisin tekstein? Muita toimivia houkuttimia?

 •  

Face to Face vaiko virtuaalinen ryhmä?

Tässä wikissä on virtuaalisista vertaisryhmistä kirjoitettu lähes kaikilla sivuilla missä ylipäätään vertaistoimintaa käsitellään. Virtuaalinen vertaisryhmä ei eroa suuresti perinteisestä kasvokkain tapahtuvasta vertaisryhmästä. Joitakin erityispiirteitä toki on ja ne ovat pääsääntöisesti riippuvaisia siitä mihin verkkopalveluun ryhmä perustetaan. Tässä on kuitenkin nostettu esille joitakin eroavaisuuksia Face to Face ja virtuaalisen ryhmän välille.

  Face to Face Virtuaalinen ryhmä
Osallistujien toimintaympäristö Mahdollisuus keskustella kasvokkain kahvikupposen ääressä samassa tilassa istuen Osallistujilla on erilaiset ympäristöt mistä tulevat, esim. osallistua voi omasta kotoa tai junasta
Ryhmäytymistehtävät Erilaiset ryhmäytymistehtävät ja muut toiminnalliset tehtävät on suunniteltu kasvokkain tapaamisiin Ryhmäytymistehtäviä ja muita toiminnallisia tehtäviä on räätälöitävä, jotta ne toimivat virtuaalisessa ympäristössä. Poikkeuksena virtuaalimaailmat, joissa toiminnallisuus on helpommin hyödynnettävissä.
Toiminnalliset tehtävät Mahdollisuus liikkua ja tehdä käsitöitä yhdessä Liikunnalliset tehtävät ja esim. käsityöt on jokaisen osallistujan toteutettava yksin
Käytettävissä olevat välineet Ryhmä sidottu kokoontumistilan välineistöön tai välineet on tuotava mukana Virtuaalimaailmassa kuten Second Life,on mahdollista vaihtaa helposti tilasta ja toiminnasta toiseen, esim. avaruuslennolta nuotiolle
Materiaalien jako Osallistujien on tuotava mukanaan mahdolliset materiaalit mitä haluavat jakaa muille osallistujille, esim. keskustelussa esille nousevien käytössä olevien apuvälineiden esittely hankalaa Osallistujien on helppo jakaa teemaan liittyvää materiaalia, esim. kuvia, videoita, linkkejä samantien
Kommunikointi Keskustelu perustuu suusanalliseen ja ilmeiden sekä eleiden tuomaan viestintään.Myös viittominen on mahdollista. Keskusteluun voi osallistua myös/ainoastaan kirjoittamalla, jolloin arempien tai kirjoittamalla mieluummin itseään ilmaisevien, on helpompi osallistua ryhmään.Viittominen on mahdollista vain harvoin.
Ilmeet ja eleet Ilmeet ja eleet hyödynnettävissä Ilmeet ja eleet eivät ole käytössä, poikkeuksena SecondLife tyyppiset virtuaaliset toimintaympäristöt. Tilalla hymiöt ja muut vastaavat merkit ja ikonit.
Ryhmäläisen tunnistettavuus Käyttäjät esiintyvät omana persoonanaan jolloin heidän tunnistettavuuden todennäiköisyys kasvaa. Osassa verkkopalveluja käyttäjä voi osallistua nimimerkillä ja pysyä näin tunnistamattomana.
Ryhmän perustaminen Vaatii kokoontumistilan ja markkinoinnin sekä usein myös taustayhteisön. Voidaan perustaa nopeasti ilman markkinointia, jos ydinryhmä on jo olemassa. Ryhmä voi toimia ilman taustayhteisöä.
Uusien ryhmäläisten löytäminen Kaikki perinteiset ja uudemmat keinot ovat käytettävissä. Mikäli valitaan verkkopalvelu, jossa halutut uudet ryhmäläiset jo ovat, on heidät mahdollista kutsua mukaan verkkopalvelun kutsu toiminnalla. Muuten samat keinot kuin muutenkin uusien ryhmäläisten löytämiseen.
Ryhmäläisten keskinäinen yhteydenpito Ryhmäläiset voivat olla yhteydessä toisiinsa jos ryhmässä jaetaan yhteystiedot. Ryhmäläiset voivat olla luontevasti keskenään tekemisissä myös tapaamisten ulkopuolella.

 

Discuss & brainstorm